Ny forskning gir lettere og grønnere broer

Forskning og utvikling, Stålbruer

Et nylig gjennomført forskningsprosjekt viste at det var mulig å redusere materialbruken i et hengebrodekk med mer enn en fjerdedel, og dermed redusere CO2-utslippene med opptil 30 %. De siste 60 årene har vi ikke sett noen grunnleggende endringer i utformingen av brodekkene i hengebroer. Norges nest lengste hengebro, Hålogalandsbrua i Narvik, er ett eksempel. Danske Storebælt, er et annet.

Urban designmast ”Straw” for en 420 kV ledning

Arkitektur

Masten ”Straw” er designet i et samarbeid mellom EFLA rådgivende ingeniører, som har stått for alle beregninger, og Widenoja Design som har utarbeidet designanalyser og designkonsept. ”Straw” er en ny mastetype for 420 kV spenningsnivå som er tilpasset bruk i urbane landskap, hvor blant annet knapphet med arealer er en stor utfordring.

740 tonn stål gir Drammen en elegant bybru

Arkitektur, Stålbruer

Med 740 tonn stål i konstruksjonen, blir Drammens nye bybru likevel elegant, sterk og holdbar. Optimal utnyttelse av materialene har også gjort brua kostnadseffektiv. Bybruas lengste frittstående spenn over elva vil være på 86 meter.

Besøk til Skihallen SNØ

Stålentreprenør

Den norske Stålgruppen og Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) avholdt felles arrangement 27. august med besøk til Skihallen SNØ på Lørenskog. Dagen startet med en omvisning av Skihallen SNØ, verdens største kombinerte helårsarena for langrenn og alpint.