Flere har skaffet seg EPD-generatoren

Bærekraft
Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli i år, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

Utvikling av en EPD er ofte meget tid- og ressurskrevende – og dessuten svært kostbart. Vi har derfor fått utviklet en EPD-generator for stålprodukter, som er en nettbasert programvare som forenkler prosessen og gir bedriften mulighet til selv å utvikle sine egne EPDer.

EPD-generatoren for stålprodukter er verifisert og godkjent av EPD-Norge. Det er nå 22 medlemsforetak som har tilgang til EPD-generatoren og som kan utstede generiske og prosjektspesifikke EPDer på sine stålprodukter.

Innmeldingsavgiften er i år justert ned fra kr. 30 000 til kr. 25 000. Månedsavgift for 5 brukere i hver bedrift er på kr. 3 000 og for 10 brukere kr 4 000.

For å bruke EPD-generatoren må man gjennomføre et kurs. Kurset består av 3 deler. Nytt i år er at introduksjonskurset (del 1) kan tas online, akkurat når og hvor det passer deg. Del 2 er en hjemmeoppgave der man må lage en test-EPD. Del 3 er en gjennomgang av test-EPDen som kontrolleres og godkjennes. Se mer info HER.

Mer informasjon om EPD-generatoren: www.stalforbund.no/miljo For ev. spørsmål, kontakt Norsk Stålforbund: post@stalforbund.com

Se hvem som har skaffet seg EPD-generatoren, se bladet HER.