Stålprofilen 2022 til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli

Faglig
Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo.
Per Olaf Ellinger og Tom Grønli

Stålprofilen gikk i år til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli. Prisutdelingen foregikk under Ståldagsbanketten, torsdag 3. november, på Grand Hotell i Oslo.

Per Olaf Ellinger
Per Olaf Ellinger er et kjent navn for de fleste i stålbransjen. Han startet sin karriere hos Daval og har vært innom flere kjente firmaer som Weland, Setsaas, CCB, British Steel, og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Norsk Stål. Han tilegnet seg stor kunnskap og erfaring når det gjelder standarder for stålprodukter – og stål til bygg, bruer, olje/gass og vannkraftverk. Per har vært en aktiv deltaker og bidragsyter på mange av NFS´ arrangementer gjennom mange år og har jevnlig holdt foredrag for studenter om stål med stor glød og entusiasme.

Tom Grønli
Tom Grønli er også et kjent navn for de fleste i stålbransjen. Han startet sin karriere hos Gustav Aspelin og har vært innom flere kjente firmaer som Skandia Plate, Svensk Stål, CCB, og de siste årene i sin arbeidskarriere var han hos Ruukki / Tibnor. Han tilegnet seg stor kunnskap og erfaring når det gjelder metallurgi og standarder for stålprodukter. Tom var blant annet med på å utvikle Stålforbundets første miljødeklarasjoner for stål i 2007, og har vært en aktiv deltaker og bidragsyter på mange av NFS´ arrangementer gjennom mange år.

Artikkelen står i Stålbygg nr 4 – 2022, les bladet HER