Norsk Ståldag 2020

Faglig

Det var lenge usikkert om Norsk Ståldag ville bli avholdt som planlagt pga Koronapandemien. Men med gode smittevernstiltak ble Ståldagen avholdt for 32. gang den 29. oktober på Grand Hotell i Oslo. En del av de påmeldte trakk seg etter det kom nye, strenge smittevernregler, men disse flyttet seg over på Teams. Resultatet ble 100 deltakere, herav rundt 50 ved frammøte og 50 via Teams.

Spektakulær trappebru på Hardangervidda

Stål gjør det mulig, Stålbruer

I 2018 begynte byggingen av den nye, spektakulære gangbrua over Vøringsfossen i Eidsfjord kommune. Brua vil bli en del av det nye turistanlegget langs Nasjonal Turistvei på Hardangervidda og består av 99 trappetrinn og en høydeforskjell på 16 meter fra den ene siden til den andre. Den majestetiske fossen, med et loddrett fall på 145 meter og et totalt fall på 182 meter, vil nå kunne oppleves på en ny og spennende måte.

Ombruk i fokus

Holdbarhet, Stål gjør det mulig

I Tullinkvartalet i Oslo sentrum bygges det stort. Kristian August gate (KA) 13 og 15-21 har de siste årene vært store byggeplasser med mye spennende å by på. I januar i år sto KA 15-17 klar med det nye juridiske fakultetet, Domus Juridica, tilhørende Universitetet i Oslo. Vegg i vegg ombygges KA 13, her er fokus for renoveringen ombruk av materialer for å forvandle det gamle kontorbygget til noe nytt og moderne. Kristian August gate 13 er Norges første helskala ombruksbygg.

Ny forskning gir lettere og grønnere broer

Forskning og utvikling, Stålbruer

Et nylig gjennomført forskningsprosjekt viste at det var mulig å redusere materialbruken i et hengebrodekk med mer enn en fjerdedel, og dermed redusere CO2-utslippene med opptil 30 %. De siste 60 årene har vi ikke sett noen grunnleggende endringer i utformingen av brodekkene i hengebroer. Norges nest lengste hengebro, Hålogalandsbrua i Narvik, er ett eksempel. Danske Storebælt, er et annet.

Urban designmast ”Straw” for en 420 kV ledning

Arkitektur

Masten ”Straw” er designet i et samarbeid mellom EFLA rådgivende ingeniører, som har stått for alle beregninger, og Widenoja Design som har utarbeidet designanalyser og designkonsept. ”Straw” er en ny mastetype for 420 kV spenningsnivå som er tilpasset bruk i urbane landskap, hvor blant annet knapphet med arealer er en stor utfordring.

740 tonn stål gir Drammen en elegant bybru

Arkitektur, Stålbruer

Med 740 tonn stål i konstruksjonen, blir Drammens nye bybru likevel elegant, sterk og holdbar. Optimal utnyttelse av materialene har også gjort brua kostnadseffektiv. Bybruas lengste frittstående spenn over elva vil være på 86 meter.

Besøk til Skihallen SNØ

Stålentreprenør

Den norske Stålgruppen og Industrigruppen Stål og Fasade (IGS) avholdt felles arrangement 27. august med besøk til Skihallen SNØ på Lørenskog. Dagen startet med en omvisning av Skihallen SNØ, verdens største kombinerte helårsarena for langrenn og alpint.