Norsk Ståldag 2023 – Ingen grunn til «sutring»

Faglig
Norsk Ståldag ble avholdt for 35. gang den 9. november på Grand Hotell i Oslo. Årets viktigste møteplass samlet 240 deltakere. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø og faglig, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en høytidelig prisseremoni med utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris og Norske Arkitektstudenters Stålpris - samt en utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.
Konferansen fant sted i Rokokkosalen på Grand Hotell, Oslo.

Økonomi & marked
Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret åpnet konferansen med sitt siste offisielle foredrag, etter 42 år med nær 4.000 foredrag. Denne gangen var temaet Økte levekostnader og økte renter har ført til mindre byggeaktivitet – når snur det? Han minte om at selv om boligbyggingen i år har gått en del ned, så går det ned fra et ekstremt høyt nivå. «Best case» er at boligmarkedet er på vei opp igjen allerede i 2025. – Det er viktig å få med seg at ROT-markedene går veldig godt, anleggsmarkedene er fortsatt veldig høye og yrkesbyggmarkedene er høye. Altså ingen grunn til «sutring», konkluderte Bjørn-Erik.

Fra utstillingen i Speilsalen

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets fulgte opp med å fortelle om de økonomiske utsiktene. Hun viste til at inflasjonen hjemme og ute har falt mye fra toppen, men at svekkelsen av krona kan løfte inflasjonen. Det er fortsatt stramme arbeidsmarkeder, sa Kjersti og fortsatte: – Vi anslår en myk landing med lav økonomisk vekst, med beskjeden oppgang i ledigheten. Rentetoppen er trolig nær, men vil ligne mer på Table Mountain enn på Mont Blanc. Her og nå er det ingen nedgang i økonomien, men det er store næringsmessige forskjeller. F eks så opplever oljenæringen en sterk vekst.

Harald Fosse i Marstrand Advokatfirma gav en oppdatering på Taxonomi, Karbontoll (CBAM) og Klimakvotesystemet (ETS). Lov om bærekraftig finans, trådte i kraft 1. januar i år. Den gjennomfører EUs taksonomi-forordning i norsk rett. Det blir nå rapporteringsplikt fra og med regnskapsåret 2023. EU har i år vedtatt en karbontoll-forordning som skal prise utslipp fra produksjonen av importerte varer. Videre så har EU’s system for handel med utslippskvoter blitt innstrammet.

F.v.: Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret, Kjersti Haugland i DNB Markets og Harald Fosse i Marstrand. Advokatfirma

Miljø og faglig
Ingunn Marton, DiBK, fortalte om nye miljøkrav i byggteknisk forskrift, med bl a krav til demonterbare bygg, klimagassregnskap og ombrukskartlegging. John Jacobsen, Nordic Circles, presenterte ombruk av offshore konstruksjoner til ulike applikasjoner, så som hatteprofiler og spunt. Ny standard for EPD med spesifikke regler for stål og aluminium (prEN 17662) ble presentert av Rutger Gyllenram i Kobolde & Partners. Han kunne fortelle at den var forsinket grunnet uenighet med CENs miljøkomite vedr. utslipp fra slagg. Wylliam Husson, ProDevelopment, informerte om en ny teknisk spesifikasjon fra CEN, med krav og regler for ombruk av stål. Roald Sægrov, Standard Norge, gav en status på revisjon av EUs tekniske regelverk, CPR Acquis, og konsekvenser for EN 1090-1 og CE-merking av stålprodukter. Annikki Hirn, Nordic Galvanizers, presenterte miljøegenskaper og anvendelser av varmforsinket stål.

F.v.: Ingunn Marton i DiBK, John Jacobsen i Nordic Circles og Rutger Gyllenram i Kobolde & Partners.
F.v.: Wylliam Husson i ProDevelopment (via Teams), Roald Sægrov i Standard Norge, og Annikki Hirn i Nordic Galvanizers.

Broer
Anne Kristine Lunke og Asbjørn Stålesen i AMC-gruppen (Aas Jakobsen, Multiconsult og COWI) presenterte prosjektering og bygging av broa over Bjørnafjorden på E39, som blir verdens lengste flytebro på 4.730 m. Inklusiv skråstagbroa blir den totale brolengden 5.542 m. Total stålmengde er på hele 126.250 tonn. Johannes Veie i Statens Vegvesen gikk gjennom to ulike konsepter for en bjelkebro på 870 meter over Ramfjorden på E8 og erfaringer fra anbudsutlysningen av de to konseptene. Det er henholdsvis en samvirkebro av stål/betong og en ren stålbro.

F.v.: Anne Kristine Lunke og Asbjørn Stålesen i AMC-gruppen og Johannes Veie i Statens Vegvesen.

Bygg
Oslo Horisont ble presentert av Jonathan Alexander, Nordic Office of Architecture. Det er prosjektert to høybygg ved Oslo S, ovenpå den tidligere postterminalen. Det laveste bygget er et hotell tenkt oppført i massivtre. Det andre bygget vil bli Oslo´s høyeste bygg med en høyde på 128 meter og er planlagt oppført i stål. Florian Kosche, DiFK, presenterte to spennende prosjekter: Espenes rasteplass i Hardanger og Glassheisen i Arendal, med vekt på design, materialvalg og konstruktive løsninger. Begge prosjekter har i år mottatt stålpriser. Espenes rasteplass har blitt tildelt utmerkelsen Europeans Steel Design Awards 2023, mens Glassheisen har vunnet Norsk Stålkonstruksjonspris 2023.

F.v.: Konferanseleder Maria Nakken og Jonathan Alexander, Nordic Office of Architecture og Florian Kosche, DiFK.

Stålpriser
Konferansen ble avsluttet med en prisseremoni med utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris og Norske Arkitektstudenters Stålpris. Etter konferansen var det bankett i Rokokkosalen med 134 feststemte deltakere, Tina Turner show og utdeling av hedersprisen Stålprofilen. Jeg håper vi sees igjen på neste års Ståldag, torsdag den 31. oktober. Hold av datoen!

F.v.: Maria Schrøder, vinner av Arkitektstudentprisen og god stemning under Ståldagsbanketten.

Les artikkelen i utgave 4 – 2023: KLIKK HER