To spennende miljødebatter

Bærekraft
Rundt 2 000 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 14. til 18. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge i fellesskap deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen som samlet til sammen 150 deltakere. Dette var 4. gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen viktige fagområder.

Miljødebatt 1 – Hvordan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen?

Miljødebatt 1, i panelet: Daglig leder John-Erik Reiersen, Betong Norge, Adm. dir. Børre Lobekk, Nordic Steel Group, Adm. dir. Kathrine Lyngstad, Spenncon, Adm. dir. Heidi Finstad, Treindustrien, Adm. dir. Birgit Farstad Larsen, COWI, Bærekraftsdir. Anders Fylling, Statsbygg, Stortingsrepr. Linda Monsen Merkesdal, Arbeiderpartiet, og Byrådssekretær for byutvikling Herman Søndenaa, Miljøpartiet De Grønne

Den første debatten hadde temaet «Hvordan skille grønt fra grønnvasket i byggenæringen?». I panelet stilte det 2 politikere, 4 næringslivsledere og 2 fra bransjeorganisasjoner. Bakgrunnen for temaet var at det noen ganger dukker opp politiske føringer om at offentlige bygg må bygges i tre, på bekostning av andre byggematerialer. Antagelsen er at dette fremmer det grønne skiftet. Men når andre byggematerialer blir ekskludert fra å konkurrere om det miljøvennlige byggeprosjektet, blir det ingen konkurranse om å levere det mest miljøvennlige bygget.

– Det har blitt skapt en myte om at trær alltid er klimasmart. Vi mener at det ikke er riktig. Det er helt avhengig av hva slags bygg som føres opp. Det er også eksempler på politiske føringer, som i Kristiansand kommune, hvor man bestemte i en reguleringsplan for et næringsområde at bæresystemet skal være i massivtre. Det mener vi er feil. Man må stille ytelsesbaserte krav som sier at CO2-utslippene skal være så så mye. Da får vi konkurrere på like vilkår, sa John-Erik Reiersen, Betong Norge.

Fra stålbransjen stilte Børre Lobekk, Nordic Steel. – Vi ønsker en modell som gjør at bærekraftige løsninger og kunnskapsbaserte valg blir vektlagt, sa Børre og fortsatte: – Videre ønsker vi betalingsvilje for løsninger og materialvalg som gir mindre CO2-utslipp, og at bedrifter som kan vise til gode miljøresultater belønnes. For øvrig var det stor enighet i panelet om viktigheten av å ha: kunnskapsbaserte beslutninger, rammevilkår som legger til rette for innovasjon og en åpen konkurranse om å finne de beste grønne løsningene.

Se hele debatten, KLIKK HER

Miljødebatt 2 – Hvordan skaper vi en grønnere byggenæring?

Miljødebatt 2, i panelet: Adm. dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen, Statsbygg, Daglig leder Knut Harald Ollendorff, Feiring, Daglig leder Idar Heskestad, Norsk Spennbetong, Adm. dir. Helge Runer, Norsk Stål, Head of NCC Industry Grete Aspelund, NCC og Seniorrådgiver klima og materialer Mie Fuglseth, Grønn Byggallianse

Den andre debatten hadde temaet «Hvordan skaper vi en grønnere byggenæring?». I panelet stilte det 6 næringslivsledere og én miljørådgiver. Bakgrunnen for temaet var å få svar på hvordan byggenæringen, som står for 15% av Norges klimagassutslipp, kan få til utslippskutt som virkelig monner. Veien til en grønn og sirkulær byggenæring vil kreve store ressurser. Er det nok betalingsvilje – og hva må til for å sette opp farten i det grønne skiftet?

Harald Nikolaisen, Adm. dir. i Statsbygg fortalte om nye Campus NTNU som skal bygges for 6,6 mrd. med mulig oppstart i 2024 og ferdigstillelse i 2030. – Hvis vi ikke gjør noe med beslutningene som nå tas i forhold til klimaambisjoner, så kommer Campus i 2030 til å stå ferdig i Tek17-standard, en standard som er milevis fra å nå de 55% kutt som vi må klare innen 2030. Det belyser litt de dilemmaene vi har. Vi trenger modige politiske beslutninger, og de må komme fort, for vi har det travelt, sa Harald.

Fra stålbransjen stilte Helge Runer, Adm. dir., Norsk Stål. Han sa at allerede nå kan man redusere CO2-utslippet fra stål med 60 til 90% med gode valg, men at dette er underkommunisert. Stål er det mest sirkulære materialet vi har i samfunnet. – Jeg tror det viktigste som vi kan gjøre her og nå, er å bruke mest mulig resirkulert stål, men hvis man bare setter krav til skrap, så glemmer man at et stålverk kan ha kullfyrt strøm fra andre siden av gata. Derfor er bruk av EPD så viktig for å se helheten. Helge var videre opptatt av at makskravene for CO2-utslipp settes på et realistisk nivå, dvs. ikke for lavt slik at ingen kan levere, men heller ikke for høyt.

Se hele debatten, KLIKK HER
__________________________________________

Maria Nakken, Sannum & Bergestuen, var ordstyrer i begge debattene.

På stand, fra venstre: John-Erik Reiersen, Thomas Bø og Silje Synnøve Skadal i Betong Norge. Mari Solheim, Elin Irene Hansen og Kjetil Myhre i Norsk Stålforbund

Les artikkelen i bladet, KLIKK HER