Glassheisen i Arendal

Arkitektur, Stål gjør det mulig

Fløyheia er en liten fjelltopp i Arendal som bygges ut til å bli en ny bydel i kommunen. Området ligger ca. 55 meter over havet, og det går trapp opp dit fra Hylleveien like ved torvet. I forbindelse med det nye statsforvalter-bygget har det nå blitt bygget en heis for å forenkle tilkomsten til Fløyheia.

Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2021

Holdbarhet

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen deltok på Arendalsuka fra 16-20. august med felles stand og to miljøseminarer. Det var andre gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange viktige fagområder.

Finalister til Norsk Stålkonstruksjonspris 2021

Arkitektur, Konstruksjon

Juryen er fornøyd med å kunne presentere tre prosjekter som alle er av svært høy kvalitet der stålkonstruksjonene spiller en vesentlig rolle i både design og funksjon. Alle de utvalgte prosjektene er allment tilgjengelige og kan dermed beskues nærmere av reiseglade stålentusiaster. Vinneren vil kåres i juryens neste møte, før utgangen av september. Prisen vil bli overrakt på Norsk Ståldag 11. november på Grand Hotel, Oslo.

Brotårn av stål kan kutte tid og kostnader

Konstruksjon, Stålbruer

Statens vegvesen dokumenterer at man kan få store gevinster og kostnadskutt ved å bygge brotårn av stål framfor betong på bru over Langenuen på E39 Stord-Os (Hordfast). Målsettingen med utviklingsprosjektet som nå er gjennomført, var å finne potensial for kostnadsreduksjoner i prosjektet. Større hengebruer bygges tradisjonelt med tårn av betong. Nå viser det seg at det kan oppnås store besparelser ved å produsere brotårn av stål og brofundament i betong – parallelt.

Snøhettas avishus for Le Monde i Paris

Arkitektur

Le Monde-gruppen er et mediekonsern som eier flere viktige franske mediehus, deriblant kjente navn som Le Monde, Courrier International, Télérama, La Vie, HuffPost, og L’Obs, og gruppen har mer enn 1600 ansatte. Formålet med det nye hovedkvarteret er å samle alle redaksjonene (som tidligere var spredt på ulike lokasjoner rundt omkring i Paris) under ett og samme tak. Resultatet er ett samlende mediehus på 23 000m2 med en sentral og strategisk beliggenhet rett ved et viktig infrastrukturknutepunkt, nemlig Gare d’Austerlitz. Stasjonen byr på tog-, RER-, metro- og bussforbindelser.

Dimensionering av flervåningspelare

Konstruksjon

Ganska ofta görs pelare flervåningshöga med samma tvärsnittsdimensioner i alla våningar. Det kan t ex vara ett KKR rör eller en valsad profil som går kontinuerligt genom flera våningar. Min uppfattning är att flervåningspelare blivit mer vanliga på senare tid på grund av krav på vertikala dragband som kommit med Eurokoden. Fördelen med flervåningspelare är ju att det vertikala dragbandet blir inbyggt i konstruktionen och kostar inget extra. Alternativet är våningshöga pelare men då måste det göras kraftiga kopplingar för att föra över dragbandslasterna från en våning till en annan.

Oceanpiren knyts samman med Helsingborgs C

Arkitektur, Stålbruer

Som en del av Helsingborgs Stads ambitiösa utvecklingsplaner för ny bebyggelse i Oceanhamnen inbjöds 2014, efter prekvalificering, tre olika konsultteam till ett parallellt arkitektuppdrag för design av en ny gång- och cykelbro som ska förbinda Helsingborgs C (Knutpunkten) med Oceanpiren. Rambolls innovativa förslag ”S-vävande” vann med en svagt lutande, S-formad stålbro med en unik upphängning av brobanan i form av en ”hybrid” mellan hängbro och snedkabelbro.

Stålbygg i Nordens Monaco

Arkitektur, Stål gjør det mulig

I spektakulære omgivelser i Bø i Vesterålen bygges nye Ringstad Resort. Flere lokale aktører har vært med i planleggingen og prosjekteringen av anlegget som skal stå klart i løpet av våren 2021. Både entreprenøren, Bygger’n Eidet, prosjekterende ingeniør og investor har sterk tilknytning til Bø og var ute etter å skape en plass som også lokalbefolkningen ville ha bruk for og som de kunne være stolte av.

Uavhengig kontroll til besvær – Del 2

Faglig

(Artikkel kommer i nr. 2) Uavhengig kontroll kan være besværlig. I første del av denne artikkelserien ble unntaksbestemmelsen for uavhengig kontroll i den norske byggesaksforskriften forklart. Denne bestemmelsen svarer på spørsmålet om hvordan kravene i forskriften og i standarden NS-EN 1990 henger sammen. Man skal nemlig gjennomføre og dokumentere uavhengig kontroll i henhold til SAK10 kapittel 14, men med kontrollpunktene for utvidet kontroll i henhold til NS-EN 1990. Spørsmålet gjenstår imidlertid om hvordan disse kontrollpunktene skal utføres i praksis.

Uavhengig kontroll til besvær – Del 1

Faglig

Hva skal kontrolleres i henhold til SAK10 og NS-EN 1990? Uavhengig kontroll kan være besværlig. Dette gjelder for alle parter i byggeprosjekter i Norge; den kontrollerte, den kontrollerende og byggherren. Det kan være ulike grunner til dette, men en viktig faktor er at forskrift og standard bruker ulike begreper og at kravene dermed tolkes på forskjellige måter.

Nye Sola Kirke

Arkitektur, Stål gjør det mulig

Nye Sola Kirke huset sin første gudstjeneste i oktober 2020, men prosessen mot den nye kirken startet allerede i 2015 da Sola Kommune vedtok å bygge en ny kirke i Sola sentrum. Høsten 2019 ble grunnstenen lagt og siste del av veien mot en ny kirke var i gang.

Toalettbygg på Sognefjellet

Arkitektur, Stål gjør det mulig

På rasteplassen Oscarshaug langs Nasjonal turistvei Sognefjellet har det lenge vært behov for et løft av servicefasilitetene. Nå har det eksisterende toalettbygget fått en helt nye hette av stål som skal beskytte bygget mot vær og vind på den værutsatte rasteplassen.

Tana bru

Stål gjør det mulig, Stålbruer

Den 15.september i år åpnet nye Tana bru for trafikk. Byggingen har pågått siden januar 2016, men endelig åpnet det nye landemerket for Øst-Finnmark. Byggeprosessen har ikke vært uproblematisk da den polske stålleverandøren Vistal Gdynia S.A., som skulle levere og montere stålet, gikk konkurs i oktober 2018.

Sveiste knutepunkt mellom kaldformede hulprofiler

Forskning og utvikling

Sveiste knutepunkt mellom kaldformede hulprofiler var nylig tema for en masteroppgave ved Institutt for konstruksjonsteknikk, NTNU. Knutepunktet var påkjent av bøyemoment og aksialkraft. Den eksperimentelle delen av studien omfattet åtte knutepunkt samt et antall materialtester.

Innovasjon i bruforsterkning i Agder

Forskning og utvikling, Stålbruer

EFLA og Luleå Tekniska Universitet har bistått Agder fylkeskommune med forsterkning av to gamle stålbjelkebruer i Agder fylke, som dannet en flaskehals for vegtransport i området. I prosjekteringen er det brukt en metode som aldri har vært brukt i Norge før, og den har vist seg å være effektiv i forhold til kostnad, gjennomførbarhet og miljøpåvirkning. Prosjektet er et eksempel på vellykket nordisk samarbeid, og kan ha overføring til fremtidige prosjekter.

Studiereise til Kistefos Museum

Arkitektur

Norsk Forening for Stålkonstruksjoner, i samarbeid med Norsk Stålforbund, arrangerte en meget interessant studiereise til Kistefos Museum 17. – 18. september. Grunnet reiserestriksjoner var det i år ikke mulig å legge studiereisen til utlandet. Men hva gjør vel det når vi har verdenskjente Kistefos Museum, som ifølge New York Times er en av «52 Places to Go in 2020». Avisen skriver følgende om valget av Kistefos museum: «What makes it a must-see cultural destination is “The Twist,” a new 15,000-square-foot structure spanning a river in the middle of the sculpture park.»

STÅLPROFILEN 2020

Faglig

Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo. Stålprofilen gikk i år til Nils Erik Forsén og Inge Lotsberg. Prisutdelingen foregikk under Ståldagsbanketten, torsdag 29. oktober, på Grand Hotel i Oslo.

Norsk Ståldag 2020

Faglig

Det var lenge usikkert om Norsk Ståldag ville bli avholdt som planlagt pga Koronapandemien. Men med gode smittevernstiltak ble Ståldagen avholdt for 32. gang den 29. oktober på Grand Hotell i Oslo. En del av de påmeldte trakk seg etter det kom nye, strenge smittevernregler, men disse flyttet seg over på Teams. Resultatet ble 100 deltakere, herav rundt 50 ved frammøte og 50 via Teams.