– Hvor der er vilje, er der vej

Faglig
Norsk Ståldag ble avholdt for 34. gang den 3. november på Grand Hotell i Oslo. Det var i år 244 deltakere, som er ny rekord. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.
Konferansen fant sted i Rokokkosalen på Grand Hotell, Oslo.

Økonomi og marked

Næringsministeren, Jan Christian Vestre

Næringsministeren, Jan Christian Vestre, åpnet konferansen med inspirerende ord og konkrete virkemidler fra Regjeringen for å skape flere grønne, lønnsomme og innovative jobber over hele landet. Han vil få opp farten på grønne industrietableringer, og hans hjerte banker ekstra for å styrke norsk fastlandsindustri. «Hvor der er vilje, er der vej» siterte han fra ingeniøren og gründeren Sam Eyde sine yndlingssitater, og fortsatte: – det er en grønn framtid med stål. Viljen til omstilling og ambisiøse mål viser oss eksempler i dag som fossilfritt stål og karbonfangst og lagring (CCS) på Brevik. Grønne vekstlån på inntil 600 millioner kroner i 2022 skal premiere bedrifter som gjør klimavennlige investeringer. Dette vil bidra til å øke tempoet på grønn omstilling i næringslivet.

Nils Kristian Knudsen,
Handelsbanken

Nils Kristian Knudsen, Handelsbanken, fulgte opp med å fortelle om utsiktene for norsk økonomi etter pandemien og Russlands invasjonen av Ukraina. Dagens situasjon ble beskrevet slik: Rentene stiger i rekordtempo grunnet høy inflasjon. Myndighetene passer på pengebruken og husholdninger kutter varekonsumet. Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft men svært lav tilbudsside. På kort sikt vil det bli svakere utsikter for bygg- og anlegg, mens petroleumsinvesteringene ventes å vokse fra 2023.

Kaye Ayub, MEPS

Kaye Ayub, MEPS, presenterte Utvikling og prognoser for stål- og metallpriser i Europa. I sin oppsummering sa Kaye at stålforbruket vil reduseres i år, og falle ytterligere neste år. Importvolumet vil reduseres, noe som gir en viss støtte til europeiske innenlandske priser. Råvarekostnadene forventes å synke, men den totale kostnaden for stålverkene vil sannsynligvis forbli oppblåste. Stålprisene anslås å stige moderat, og stålverkenes marginer vil fortsatt være lave.

Miljø
Dyveke Elset, Position Green, fortalte om EU´s Green Deal, og hvilken betydning dette får for norsk byggevareindustri, om konsekvenser av taxonomi, karbontoll (CBAM) og klimakvotesystemet (ETS). Vikki Johansen i Greenbuilt presenterte Mulighetsrommet med miljøkrav for stålindustrien, blant annet med BREEAM-NOR, Svanemerket, Futurebuilt, Statsbygg og internasjonalt. Karbonfangst ved Norcem Brevik og Cementa Slite, Gotland, ble presentert av Per Brevik i Heidelberg Cement. Han fortalte om prosjektene, samt frakt og permanent lagring av CO2. Janne Aas-Jakobsen i Consigli presenterte Den selvprosjekterende ingeniøren som reduserer material- og energiforbruket. Ved hjelp av kunstig intelligens kan prosjekteringen optimaliseres og skape bærekraftige bygg og beslutningsunderlag for byggherrer og totalentreprenører. Richard Openshaw, Lindapter, avsluttet miløsesjonen med å vise ombrukbare klammer-fester uten boring og sveising, som er bra for den sirkulære økonomien.

Broer
Sara Lytje Jakobsen, Cowi Danmark, presenterte Çanakkale Bridge i Tyrkia, verdens lengste hengebro som ble åpnet i vinter. Hun viste design av brokasser, tårn, kabler og wirer. Jørn Arve Hasselø, Statens Vegvesen, presenterte alternative brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden – forprosjekt av bruer for ferjefri E39 i Møre og Romsdal. Anette Fjeld-Hansen, prosjektdirektør i Prodtex presenterte automatisert lasersveising og erfaringene fra sveising av Frønes bru som tas videre til Ya bru i Tynset. Bruseksjonen ble avsluttet av Liv Eltvik i Dr. ing. A. Aas-Jakobsen som informerte om krav til utførelse av stålarbeider for bruer i Norge.

Bygg
I sitt foredrag om Ocean Space Centre i Trondheim, sa Olav Bolland, NTNU, at Statsbygg trenger totalt ca. 2.000 tonn stålleveranser til det nye nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi i Trondheim. Han benyttet anledningen til å be om hjelp med å spre denne informasjonen. Morten Raugstad, A Bygg Entreprenør, fortalte om deres store logistikkbygg i stål på Østlandet, både pågående og kommende prosjekter. Arkitektfirmaet Snøhetta ved Tonje Frydenlund presenterte Holmøy fiskerianlegg i Sortland, samt nytt lakseslakteri som er under oppføring. Det var arbeidet mye med arealplanlegging og valg av farger og fasadeløsninger. Odd Klev, arkitektfirmaet A-lab, presenterte kontorbygget Veksthuset som blir Urtekvartalets signalbygg i Oslo.

Stålprofilen
Etter konferansen var det bankett i Rokokkosalen med 153 feststemte deltakere og utdeling av hedersprisen Stålprofilen som i år gikk til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli. Årets konferanse var en av de bedre, og jeg håper at vi sees igjen på neste års Ståldag, torsdag den 9. november. Hold av datoen!

Mye underholdning og god stemning under Ståldagsbanketten

Forfatter:
Kjetil Myhre

Artikkelen står i Stålbygg nr 4 – 2022, les bladet HER