Prefab stål – må alle bestanddeler være CE-merket?

Materialer i fokus

En prefabrikkert stålkonstruksjon skal utføres etter NS-EN 1090-2 og dokumenteres med ytelseserklæring og CE-merking etter NS-EN 1090-1. Men gjelder kravet til CE-merking også for alle bestanddeler som inngår i konstruksjonen? Er det med andre ord krav til at kun produkter etter harmoniserte europeiske spesifikasjoner kan inngå?