STÅLPROFILEN 2020

Faglig
Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo. Stålprofilen gikk i år til Nils Erik Forsén og Inge Lotsberg. Prisutdelingen foregikk under Ståldagsbanketten, torsdag 29. oktober, på Grand Hotel i Oslo.
Nils Erik Forsén og Inge Lotsberg

Inge Lotsberg
Inge Lotsberg har vært en meget viktig ressursperson innen stålkonstruksjoner i Norge i hele sin yrkeskarriere. Inge har blant annet hatt utmatting som sitt spesialområde i sin arbeidskarriere, og har aktivt bidratt til å veilede og løse oppgaver innen dette feltet i en årrekke både i sitt arbeide på DNV GL og i andre fora. Han har vært med i komitearbeid for utvikling av regelverk og standarder både i Norge og internasjonalt. I sin karriere har han utgitt flere lærebøker og over 130 internasjonale vitenskapelige publikasjoner. Han har jevnlig vært foreleser på stålkursene til NFS. 

Nils Erik Forsén
Nils Erik Forsén er rådgivende ingeniør i eget firma Strandfors AS. Han har i mange år vært faglig leder i Multiconsult og professor II ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og er en erfaren doktoringeniør innen brann- og byggeteknikk, med spesiell kunnskap om konstruksjoner i stål. Nils Erik har erfaring fra prosjektering av flere norske signalbygg. I sitt miljø har Nils Erik vært en betydelig bidragsyter og delt flittig av sin kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Dessuten har han bidratt i utviklingen av tekniske forskrifter og prosjekteringsstandarder.

Utmerkelsen er et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO. I midten av jernets atom (Fe – atomnummer 26) er det plassert en stålbjelke, omkranset av laurbærblader.