Vernebygg for MS Finnmarken – Hurtigrutemuseet

Arkitektur, Konstruksjon
28. august åpnet Hurtigrutemuseet med en av verdens største museumsgjenstander innendørs: Hurtigruteskipet MS Finnmarken fra 1956. Hurtigrutemuseet med ærverdige MS Finnmarken og det nye historiske museet fremstår som et landemerke ved sjøfronten i Stokmarknes. Hurtigrutas betydning for reisende, lokalsamfunn og for Norge som nasjon belyses gjennom det nye Hurtigrutemuseet, og omtales som Norges turistattraksjon nr 1 av Aftenposten.
Foto: Bjørn Eide
Forfatter: Gunnar Næss, prosjekteringsleder og oppdragsansvarlig, LINK Arkitektur

LINK Arkitektur har ledet utviklingen av forprosjektet i prosjekteringsgruppen sammen med Multiconsult om å skape et landemerke og et ikon for det nye levende samtidsmuseet for Hadsel Kommune.

Vi har lykkes med å skape en løsning som balanserer godt mellom det å være et signalbygg og museets funksjonsbehov, i tillegg til at anlegget bidrar positivt til lokalområdet. Det har vært et drømmeprosjekt for et arkitektkontor.

Prosjektet omfatter vernebygg for MS Finnmarken 1956, ombygging av Trekantbygget som stod på stedet fra før samt et tilbygg til dette for den bevarte lugar- og salongseksjonen fra DS Finnmarken 1912. Løsningen for å bevare monumentet over norsk kysthistorie er et bygg på 3600 kvadratmeter som omslutter skipet, hovedsakelig bygget i stål og glass. Vi ønsket å skape en historie som band sammen bygg og skip. Den arkitektoniske formen på bygget er inspirert av skipets åpninger i skutesiden som luter fremover både i bakkant og fremkant: MS Finnmarken var det første skipet med denne formen på åpningene, noe som ga inntrykk av et skip som gikk raskt fremover. Utformingen er inspirert av dette designgrepet og konseptet underbygger dette både i volum og i plan. og har gitt bygget en svært særpreget form, understreket med en jevn hvit ramme som er gitt denne formen. Konstruksjonen er 105 meter lang, 24 meter bred og 21 meter høy, og veier ca 550 tonn. Begge gavlene har buet form uten understøttelser. Det største overhenget er på over 12 m.

Gavlvegg med «spant» og vindkryss. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

En viktig del av den arkitektoniske løsningen er å forbinde bygninger og skip og skape en naturlig museumsvanding gjennom museet. Dette ble løst med etablering av et system av heis, trapp og ramper. Skipet har 7 forskjellig «etasjer» eller dekk, tre av disse nås direkte. Rampene henger fritt fra taket i hengestag, utført som istøpte kassetter.

Prosjektet har vært en ingeniørmessig utfordring, designet for kastevinder opp mot 50 m/s, store snølaster og beliggenhet helt nede i sjøkanten, med en robusthet mot fremtidige klimaendringer. For å hensynta byggets bevegelser har vi designet en fleksibel stålkonstruksjon mot eksisterende bygg som står på en vanntett konstruksjon i bunn. Gulvet i bygget er lavere en topp flo.

Gavlvegg mot sør med 12 m overheng. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Bygget består i hovedsak av et stort utstillingsrom med en kombinasjon av en vanntett konstruksjon i bunn med en fleksibel stålkonstruksjon mot eksisterende bygg.

– De tekniske anleggene er designet for å hensynta byggets bevegelser mot eksisterende bygg. Prosjektet har vært flott ingeniørmessig utfordring. Å få være med å utvikle et slik spesielt prosjekt sammen med dyktige arkitekter har vært veldig interessant og givende for våre medarbeidere sier Lars-Thomas Nordkild, ansvarlig for Bygg & Eiendom i Nord-Norge i Multiconsult.

Konstruksjonen består av søyler og gitterdragere som spenner over båten. Grunnet skipets plassering er det ingen vindkryss eller søyler som forstyrer utsyn/innsyn gjennom den enorme glassfasaden. Gavlveggene har en buet utforming med en kompleks geometri som består av oppsveiste bjelker, produsert av plater som er skåret/valset. Hovedkonstruksjonen består av 48 søyler og 24 fagverksdragere samt 12 gavlveggsøyler og 111 bjelker. Største gitterdrager er 40 meter lang og 5 meter høy, med en vekt på 26 tonn. For å ta opp vindlasten mot fasaden er det montert totalt 700 vindkryss i hele takflaten og gavlveggene. Det måtte totalt 43 trailerlass med stålkomponenter til.

Vindkryss i gavl. Foto: Gunnar Næss

Hovedutfordringen ved utformingen av glasskonstruksjonene var fasadenes betydelige skala samt å hensynta krevende værforhold. Bygningen beveger seg opp til 70 mm på toppen, og er bygget opp mot en eksisterende bygning, så det måtte utvikles fleksible løsninger som fanger bevegelsene. En hvit ramme omkranser bygningen, som er åpen mot øst og vest, med en stor og åpen glassvegg som presenterer skipet fra sjøsiden og som gir vidt utsyn over sjø og land utenfor. Det nye bygget er utformet slik at det beveger ser uavhengig av Trekantbygget som stod på stedet fra før. Dette ble løst med å spenne en 40m lang og 4m høyde bjelke over det eksisterende bygget.

Krevende montasje ved sjøkanten. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Vernebygget i stål og glass som omslutter hurtigruteskipet MS Finnmarken omtales som er et slående midtpunkt i det nye Hurtigrutemuseet. Det ligger fantastisk håndverk og innovative metoder for avansert design bak denne nyvinningen i stål- og glasskonstruksjon, lyder omtalen fra ECCS.

Prosjekteringen ble videreført med detaljprosjektering som del av Peab Bjørn Bygg sin totalentreprise med Imtas Prosjekt AS som underentreprenør for stålkonstruksjonene.

Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Hurtigrutemuseet åpnet dørene 28. august i år vil huse utstillingen til Hurtigrutemuseet som forteller historien om den kystnære ekspresslinjen. Som besøkende vil man kunne bevege seg gjennom skipet med lasterommet, til broen, byssen, salongen og lugarer og motorrom. I skipets gamle kafeteria kan man også føle på historiens sus, og ta en matbit eller noe å drikke. Det er en egen seksjon for opplevelse av lugarer og salonger fra DS Finnmarken (1912).