Nye Sola Kirke

Arkitektur, Stål gjør det mulig
Nye Sola Kirke huset sin første gudstjeneste i oktober 2020, men prosessen mot den nye kirken startet allerede i 2015 da Sola Kommune vedtok å bygge en ny kirke i Sola sentrum. Høsten 2019 ble grunnstenen lagt og siste del av veien mot en ny kirke var i gang.
Foto: Pål Jacobsen

Kirken har et moderne utseende konstruert av stålelementer kledd av tre. Det at betong har andre toleranser enn stål, og den geometriske stålkonstruksjonen skulle kobles sammen med innstøpte boltegrupper, tilsa at betongentreprenørene måtte utvise pinlig nøyaktighet ved nedsetting av boltegruppene. I og med at rådgivende ingeniør hadde gjort en god jobb med beregningene på forhånd var det få stålmessige utfordringer underveis i bygge- og monteringsprosessen.

Foto: Pål Jacobsen

Inne i kirken finnes et 400 kg tungt alterobjekt og en knelebenk av stål tekt av tre. Alterobjektet fremstiller englevinger og er laget av kunstner Marie Buskov og sveiset av Nordic Steel Construction før den ble montert i kirkebygget.

Foto: Nordic Steel Construction
Byggherre: Sola Kirkelige Fellesråd, byggherrerollen tiltransportert til Sola kommune
Hovedentreprenør: SV Betong
Arkitekter: Brandsberg – Dahls Arkitekter/JaJa Arkitekter
RiB: Procon Rådgivende Ingeniører
Stålentreprenør: Nordic Steel Construction