Glassheisen i Arendal

Arkitektur, Stål gjør det mulig
Fløyheia er en liten fjelltopp i Arendal som bygges ut til å bli en ny bydel i kommunen. Området ligger ca. 55 meter over havet, og det går trapp opp dit fra Hylleveien like ved torvet. I forbindelse med det nye statsforvalter-bygget har det nå blitt bygget en heis for å forenkle tilkomsten til Fløyheia.

Inngangen til heisen ligger inne i by-tunnelen like ved Torvet. Herfra går turen rett opp gjennom en 40 meter lang fjellsjakt, der veggene er kledd med betongelementer. Turen fortsetter ca. 20 meter til opp i ståltårnet som er foret med glass, som gir panoramautsikt til omgivelsene rundt. Vel fremme på toppen er det en 50 meter lang gangbro, også av stål, som forbinder heisen med torgområdet foran Statsforvalteren i Agder og resten av Fløyheia. I motsatt ende finner man et fantastisk utsiktspunkt over Arendal og områdene rundt. Heisforbindelsen består av to heisstoler med en total kapasitet på 42 personer. Turen tar ca. 17 sekunder.

Selve tårnet er bygget opp av sammensatte stål/glass-elementer, der stålbjelkene danner et mønster som også gjentar seg på betongelementene i fjellsjakten. Dette er med på å gi en følelse av sammenheng gjennom hele heisturen. Produksjonen har foregått på et karbonnøytralt verksted gjennom egenprodusert strøm fra solceller og oppvarming fra biobrensel. Det har gått med ca. 220 tonn stål til prosjektet, og en mindre andel av dette er resirkulert stål. Hele konstruksjonen var klar for overlevering 6. august 2021.