Ombruk i fokus

Holdbarhet, Stål gjør det mulig
I Tullinkvartalet i Oslo sentrum bygges det stort. Kristian August gate (KA) 13 og 15-21 har de siste årene vært store byggeplasser med mye spennende å by på. I januar i år sto KA 15-17 klar med det nye juridiske fakultetet, Domus Juridica, tilhørende Universitetet i Oslo. Vegg i vegg ombygges KA 13, her er fokus for renoveringen ombruk av materialer for å forvandle det gamle kontorbygget til noe nytt og moderne. Kristian August gate 13 er Norges første helskala ombruksbygg.
Det juridiske fakultet før åpningen i januar 2020. Foto: Insenti AS
Montering av bjelker i KA 13. Foto: PCS Stokke Stål

Kristian August gate 13
Kristian Augusts gate 13 er et mindre kontorbygg fra 50-tallet oppført i 8. etasjer som nå skal oppgraderes etter sirkulære prinsipper. Hele det åtte etasjer høye bygget oppgraderes med gjenbrukte materialer og blir omtalt som Norges mest ambisiøse ombruksprosjekt. Det slitte kontorbygget fra 50-tallet skal forandres til noe nytt og moderne ved bruk av byggerester og avfall. I tillegg til rehabiliteringen av det eksisterende bygget skal det også utvides med omtrent 400 kvadratmeter. Prosjektet er et pilotprosjekt innenfor Osloregionens Future-Built-initiativ som tar sikte på å redusere karbondioksidutslipp fra byggebransjen. Selve stålkonstruksjonen består hovedsakelig av kaldformede konstruksjonsrør og noen I-bjelker, med en totalvekt på omtrent 50 tonn hvorav ca. 80% er ombrukt. Det ombrukte stålet ble samlet før prosjektet startet og kommer fra forskjellige kilder: gjenværende profiler fra tidligere prosjekter, midlertidige konstruksjoner og fra skraphandlere. De ombrukte stålmaterialene er tilpasset og montert av PCS Stokke Stål AS.

Tidlig fase av KA 13. Foto: PCS Stokke Stål

Kristian August gate 15–21
Prosessen rundt byggingen av det juridiske fakultet, Domus Juridica, har vært lang med mange involverte parter. Det juridiske fakultetet har fått adressen Kristian August gate 15–17, mens Kristian August gate 19 ikke eksisterer med dagens nye bebyggelse. Kristian August gate 21 er det gamle Treider-bygget fra 1860-tallet. Denne bygningen er fredet, og fredningen omfatter både fasader, tak, hovedkonstruksjon og innvendig trapperom i alle etasjer. KA 21 blir derfor rehabilitert i forhold til de kravene som stilles. Det juridiske fakultetet, som ble offisielt åpnet i starten av 2020, er 21 000 kvm stort og rommer 4 000 studenter og ansatte. Det er i byggeprosessen lagt vekt på at ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse, verneinteresser og kulturminner.

Underveis i byggeprosessen av KA15–21. Foto: Insenti AS

Plassering av et universitet i Kristian Augusts gate er med på å styrke UiO sin tilstedeværelse i sentrum, og danner en kunnskapsakse mellom eksisterende universitetsbygninger i Karl Johans gate og Tullinkvartalet. Byggeprosessene har før til noen utfordringer spesielt med tanke på omleggingen av trikken i Kristian August gate for å få plass til rigg/tårnkran. Med dette førte også bymiljøetatens forskyvning av trikkesporet og kronglete tilkomst for inntransport. Byggene i området er av eldre dato og mange er ikke fundamentert i fjell, derfor var det en prosess med å unngå setninger i nærliggende bygg. Den sentralt liggende byggeplassen med mange aktører og mange nærliggende bygg har vært trang og mye logistikk og planlegging har vært nødvendig. Hovedbæring i prefab stål og hulldekker var derfor et viktig og riktig valg.

Byggingen av KA 13 og 15–17 foregår vegg i vegg med mange ulike aktører. Foto: Insenti AS
Kristian August gate 13
Byggherre: Entra AS
Hovedentreprenør:
Haandverkerne AS
Arkitekt: Mad AS
RIB: Rambøll AS
Stålentreprenør: PCS Stokke
Stål AS
Kristian August gate 15-21
Byggherre: Entra AS
Hovedentreprenør:
Veidekke entreprenør AS
Arkitekt: Mad AS
RIB: Djerving AS
Stålentreprenør: Norske
Bæresystemer AS
Stålbjelker til KA 15–21. Foto: Insenti AS