Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2021

Holdbarhet
Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen deltok på Arendalsuka fra 16-20. august med felles stand og to miljøseminarer. Det var andre gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange viktige fagområder.
I panelet onsdag, fra venstre: Eirik Sivertsen (AP), Anne Haabeth Rygg (Høyre), Tobias Drevland Lund (Rødt), Jørn Langeland (SV), Kristoffer Robin Haug (MDG), adm.dir. Grete Aspelund i Sweco og tekn. sjef Sondre Smeland i SSAB Svensk Stål AS

Stand på Torget
Det var i år noe mindre deltakelse enn forrige gang, grunnet Koronapandemien. Det var dog et yrende folkeliv i solfylte Arendal, med rundt 1000 arrangementer og 200 stands. Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen hadde stand på Torget fra mandag til fredag. Det ble delt ut miljøbrosjyrer og servert kaffe og vafler. Det ble også avholdt konkurranser i å bygge miniatyrhus med betongklosser og å gjette forskjellen på fastheten på høyfaste stål vs vanlig stål.

Felles stand på torget: Thomas Bø, Betongelementforeningen, Kjetil Myhre og Mari Solheim, Norsk Stålforbund.

Miljøseminar 1
På tirsdag avholdt Betongelementforeningen i samarbeid med Stålforbundet et miljøseminar med deltakere fra byggenæringen i panelet. Temaet var «Byggematerialers bidrag til det grønne skiftet». Paneldeltakerne viste stort engasjement og var enige om at man ikke kan gi økonomisk støtte til ett bestemt materiale, men legge til rette for nøytrale og ytelsesbaserte miljøkrav i offentlige sektor, slik at de grønneste materialene og løsningene vinner frem. På denne måten kan politikere bedre bidra til å fremme det grønne skiftet – og samtidig bygge lokale arbeidsplasser land og strand rundt.

Miljøseminar 2
På onsdag avholdt Stålforbundet i samarbeid med Betongelementforeningen seminaret «Veien til en sirkulær byggebransje. Hva gjør partiene?». Bakgrunnen for valg av tema er at Norge og Europa har ambisjoner om å skape en sirkulær byggebransje der det trengs politiske virkemidler og insentiver for å starte endringen. Panelet bestod av politikere og representanter fra byggenæringen. Alle var skjønt enige om at ombruk av bygg og byggevarer er svært viktig da dette vil føre til store kutt i utslipp av klimagasser, mindre avfall, og flere lokale arbeidsplasser.

Verdens første fossilfrie stål
Sondre Smeland fra SSAB deltok i panelet og kunne fortelle at samme dag kl 12 ble verdens første fossilfrie stål produsert hos SSAB i Sverige. Dette er muliggjort gjennom prosjektet HYBRIT med ny teknologi der hydrogen benyttes fra fornybare kilder istedenfor kull og koks. Fra 2026 skal dette stålet ut i markedet. Fra 2035 er hele SSAB sin produksjon CO2-fri og i 2045 er hele verdikjeden fra vugge til grav CO2-fri. Men frem til da gjelder det å optimalisere løsningene blant annet ved å bruke høyfast stål som kan senke materialforbruket med 20 – 40 %.

Flere medlemsforetak tok veien innom standen. Her er det Oddbjørn Nikolaisen fra Tata Steel Norway Byggsystemer som kom på besøk