Norsk Ståldag 2021

Faglig
Norsk Ståldag ble avholdt for 33. gang den 11. november på Grand Hotell i Oslo. Det var i år 195 deltakere som kom for å høre på presentasjoner innen Økonomi & marked, Miljø, Broer og Bygg. I tillegg var det 23 delatakere via Teams, dvs 218 deltakere til sammen. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en høytidelig prisseremoni med utdeling av stålpriser.

Økonomi & marked
Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea åpnet konferansen med Økonomiske utsikter for norsk økonomi. Han sa at koronapandemien var en av de dypeste krisene verden har opplevd, men samtidig var det en kort krise, sammenlignet med tidligere kriser. Han kunne fortelle at Norge går bra økonomisk, men at de høye råvareprisene sammen med vanskelighetene med å få tak i nok fagfolk er den største utfordringen vi har i nærmeste framtid.

Fra venstre: Helge Runer, Kjetil Olsen og Elise Johansen

Adm. direktør Helge Runer i Norsk Stål fulgte opp med Utviklingen av stål- og metallprisene. Han viste til årsaker som har presset prisene til ekstreme høyder under pandemien, alt fra økte priser på råvarer til energi og frakt, samt mindre produksjonskapasitet og flere handelsrestriksjoner. Han avsluttet optimistisk med å vise til prognoser fra MEPS som viser en prisnedgang neste år.
Advokat Elise Johansen i Wikborg Rein Advokatfirma informerte om EUs Taksonomi og hvilke konsekvenser det vil ha for nye bygg. Hun kunne fortelle at taksonomien krever at nye bygg må gi et betydelig bidrag til å bekjempe klimaendringer og ha et primært energibehov 10% lavere enn «nearly zero energy»-bygninger, samt sertifiseres gjennom et energisertifikat.

Miljø
Åsa Ekdahl fra World Steel Association åpnet miljøtemaene med å gi en status over stålverk rundt om i verden som utvikler ny teknologi for fossilfri stålproduksjon, blant annet ved bruk av hydrogen. Samtidig er det stålverk som satser på utvikling av ny teknologi for karbonfangst og lagring (CCS).
Petr Hradil i finske VTT gav en presentasjon av det europeiske ombruksprosjektet PROGRESS. Han viste også til vellykkede Europeiske prosjekter med ombruk av stål.

Åsa Ekdahl, Matts Nilsson, SSAB, viste fram verdens første fossilfrie stål, og Lasse Kilvær

John-Erik Reieren fra Betongelementforeningen la, i sin presentasjon, stor vekt på prinsippet om rettferdig, transparent og kunnskapsbasert konkurranse for å få til det grønne skiftet i byggenæringen.
Lasse Kilvær i Resirqel fortalte om ny Ressurssentral på Økern som vil bli en ombrukssentral for lagring av demonterte materialer med fasiliteter for reparasjon, testing og resertifisering.

Utstillingen fant sted i Speilsalen. Vidar Hammersland stod på stand for Lindab.

Broer
Etter lunsj var temaet broer der Mozhdeh Amani fra Chalmers Tekniska Høgskola fortalte om prosjektet Sunlight der de hadde forsket på rustfrie samvirkebroer med korrugerte stegplater. Resultatet fra Sunlight viste en betydelig reduksjon i investeringskostnaden når stegplatene er korrugerte.
Kjell Håvard Belsvik i Statens Vegvesen presenterte Bjørnafjordbrua, der de har hatt stort fokus på å få ned byggekostnadene. Et grep var å gå over fra betong til stål i pongtongene. Et annet tiltak er å benytte robotsveising med laserteknologi.

Kjell Håvard Belsvik, Madhu Sayeenathan og Lars Haukeland


Daniel Tran, også fra Statens Vegvesen, presenterte alternative brotårn av stål og betong i broa over Langenuen på E39. Ståltårn er vurdert for å kutte kostnader og drive teknologisk utvikling. Med ståltårn har man større frihet til utforming og elementene kan produseres i fabrikk og skipes til byggeplass for sammenstilling.
Madhu Sayeenathan fra SSAB presenterte High-strength weathering steel for broer, mer kjent som Corten stål. Han viste til en ny gratis publikasjon fra ECCS med anbefalinger for bruk av Corten. Forutsatt riktig bruk, er Corten kjent som et miljøstål, med ingen behov for vedlikehold i sin levetid.

Bygg
Neste tema var bygg, og Lars Haukeland i LPO Arkitekter presenterte Utvidelse av Oslo Spektrum. Det 112 meter høye kongressenteret vil bli det tredje høybygget i Oslo, i nærheten av de to andre, Oslo Plaza og Postgirobygget. Tårnet har underveis blitt noe redusert og bearbeidet for å passe inn i bybildet.
Morten Rotheim i Djerving presenterte Meierikvartalet i Lillestrøm – et pågående prosjekt som bygges ut i mange små byggetrinn. Ved gjennomgang av totale byggekostnader og fleksibilitet i leilighetslayout falt valget på et bæresystem med stål og hulldekke-elementer (lange spenn, lite vekt).

Morten Rotheim, Per G. Rønning og Arne Reisegg Myklestad

Per G. Rønning i Nordic Steel presenterte Bærekraftige løsninger i deres stålprosjekter. Han viste til en variert produksjon, til både onshore og offshore.
Arne Reisegg Myklestad fra Dark Arkitekter viste planene for Drammen helsepark som vil bli Europas mest komplette og attraktive helseog omsorgsklynge. Her skal det bygges 7 store helsebygg der alle bygg har ambisjon om BREEAM Excellent nivå.

Stålpriser
Konferansen ble avsluttet med en prisseremoni med utdeling av Norske Arkitektstudenters Stålpris, ECCS European Steel Design Award og Norsk Stålkonstruksjonspris. Etter konferansen var det bankett i Rokokkosalen med 128 feststemte deltakere og utdeling av hedersprisen Stålprofilen.

Fra banketten i Rokokkosalen. Det var i år like mange deltakere som før Koronapandemien.