Norsk Ståldag 2020

Faglig
Det var lenge usikkert om Norsk Ståldag ville bli avholdt som planlagt pga Koronapandemien. Men med gode smittevernstiltak ble Ståldagen avholdt for 32. gang den 29. oktober på Grand Hotell i Oslo. En del av de påmeldte trakk seg etter det kom nye, strenge smittevernregler, men disse flyttet seg over på Teams. Resultatet ble 100 deltakere, herav rundt 50 ved frammøte og 50 via Teams.
Konferansen fant sted i Rococosalen på Grand Hotell.

Gjennomføringen
Gjennomføringen ble i år meget annerledes. De nye smittevernreglene førte til begrenset antall plasser i lokalet grunnet minimumsavstand mellom stolene, og deltakerne måtte sitte på faste, anviste/nummererte plasser, både under konferansen, i pausene, i lunsjen og under middagen. Forelesere fra utlandet gav sin presentasjon via Teams grunnet reiserestriksjoner.

Ståldagen er en viktig arena og møtested for stålbransjen hvor tidsaktuelle temaer blir tatt opp. I år var hovedtemaene Økonomi & marked, Faglig, Miljø, Bruer og Stål & arkitektur. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en prisseremoni under banketten, med utdeling av hedersprisen Stålprofilen.

Lunsjen ble inntatt i Speilsalen.

Økonomi & marked
Direktør for samfunnsøkonomi i NHO Øystein Dørum presenterte «Økonomiske utsikter etter nedstengningen». – Næringslivet kommer til å merke effektene av korona i lang tid fremover. Bunnen er nådd og vi er på vei oppover, men nivået er fortsatt negativt, og vi har en langvarig negativ trend, sa Dørum. NHOs prognoser tilsier at den norske økonomien må et godt stykke ut i 2022 før vi vil være tilbake på 2019-nivå. Pål Engeseth i Byggfakta presenterte prognoser for bygge- og anleggsmarkedene etter Koronakrisa. Han kunne fortelle om betydelige utsettelser av nye prosjekter fra 2. halvdel av mars. Han oppsummerte med fortsatt usikkerhet og utsettelser av prosjekter og fare for nye tilbakeslag, men at økonomien vil hente seg inn, en moderat markedsnedgang – men økt offentlig etterspørsel, fare for boligmangel og derav sterk prisøkning på bolig.

Nicolas Neumann, Multiconsult og Øystein Dørum, NHO.

Faglig

Olivier Vassart fra ArcelorMittal presenterte «Fire protection in open car parks», via Teams fra Luxembourg. Han gav eksempler på andre branner, og viste til hvordan brannbeskyttelse av parkeringshus bør gjøres. Han tok også for seg brannen i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola. Erik Andersson i Lindab gav en veldig pedagogisk innføring i «Stabilisering av bygg gjennom skivevirkning». Han hadde dagen før avholdt et kurs i dette temaet for Industrigruppen Stålbygg (IGS) som var basert på den norske utgaven av Torsten Höglund sin håndbok. Nicolas Neumann i Multiconsult forklarte hvordan uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse skulle forstås og praktiseres iht NS-EN 1990 og SAK10. Han har skrevet en artikkel om dette som står bakerst i bladet (i den norske utgaven). Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette gav en orientering om Tredriverordningen og stilte spørsmål om dette er innovativ produktutvikling eller innovativ markedsføring? Bakgrunnen er at Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen har engasjert Grette til å undersøke lovligheten av den offentlige massive støtten til treindustrien. Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund, gav sitt årlige innlegg «Norge rundt» med faglige aktiviteter. Han kunne fortelle at de fleste av vårens kurs og konferanser var flyttet til høsten, at to nye lærebøker var publisert og at et studiebesøk til Kistefos museum var gjennomført etter sommeren. Høstens kurs er i hovedsak gjennomført digitalt, med mange deltakere.

Utstiller Ruukki Construction sin stand.

Miljø

Etter lunsj presenterte vår tidligere kollega Lasse Kilvær i Resirqel «Forsvarlig ombruk av byggevarer» og erfaringer fra deres ombruksprosjekter siste år. Han kunne vise til en rapport, med samme tittel, de hadde utarbeidet for Direktoratet for Byggkvalitet. Et av funnene i rapporten var at stål er en av byggevarene som peker seg ut som spesielt ombrukbar. Michael Sansom i Steel Construction Institute (SCI), via Teams fra England, fortalte om to europeiske ombruksprosjekter kalt REDUCE og PROGRESS. Rapportene fra de to prosjektene er meget omfattende og gir god veiledning i hvordan man skal gå fram når man skal ombruke, prosjektere og dokumentere bruk av gammelt stål.

Broer

Peter Nilsson Strand i Chalmers Universitet/WSP foredro via Teams «Neste generasjon brodekker av stål – ved hjelp av robotisert lasersveising». Hans konklusjon var at produksjonsprosessen basert på lasersveising kan produsere paneler raskt og med tilstrekkelig kvalitet. Cato Dørum i Statens Vegvesen presenterte Frønes gang- og sykkel nettverksbuebru, der det ble brukt automatisert laser- og laser-hybrid sveising. En artikkel i forrige utgave om Stålbrodekke laget med mindre materiale ved hjelp av numerisk-optimalisering ble presentert av Mads Jacob Baandrup ved DTU/Cowi. Den nye bybrua i Drammen som også stod på trykk i forrige utgave ble presentert av Birger Opgård i Degree Of Freedom. Bybruas lengste frittstående spenn vil være på 86 meter. Optimal utnyttelse av materialene har gjort brua kostnadseffektiv.

Stål og arkitektur

Kasper Kyndesen i Henning Larsen Arkitekter gav et innblikk i hvordan man gjennom grundige studier og analyser endte opp med en god og funksjonell løsning for det nye Norges Arktiske Universitetsmuseum. Hurtigrutemuseet på Stokmarknes i Vesterålen ble presentert av Gunnar Næss i Link Arkitektur. Han gav en meget interessant innsikt i prosjekteringen av vernebygget.

Glenn Alexander Birkeland Bjørnsson, Link Arkitektur.

Sist ut var Glenn Alexander Birkeland Bjørnsson, også i Link Arkitektur, som fortalte om planene for det store prosjektet, Construction City, som er et kontorkompleks på hele 80.000 kvm. Det er en kunnskapspark som bygges på Ulven i Oslo og skal huse landets fremste kompetansemiljø innen bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen.

Hederspriser
Etter konferansen var det ståldagsbankett med utdeling av hedersprisen Stålprofilen. Alt dette kan du lese mer om i denne utgaven.