Hvor ville verden vært uten stål?

Faglig, Holdbarhet
Leder artikkel i nr 2 - 2022 ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund
Stål finnes overalt, i alt fra hvitevarer, radiatorer, maskiner, verktøy, sportsutstyr og sykler – til bygninger, bruer, kjøretøy, havbruksanlegg og oljeplattformer med mere. Stål er dessuten viktig for det grønne skiftet. Det skal bygges jernbane, solcelleanlegg, batterifabrikker og vindmølleparker.

Når det gjelder byggematerialer, dukker det noen ganger opp politiske føringer om at offentlige bygg må bygges i tre – på bekostning av andre byggematerialer som stål og betong. Antagelsen er at dette fremmer det grønne skiftet, men dessverre har det ofte motsatt effekt. Når andre byggematerialer blir ekskludert fra å konkurrere om det miljøvennlige byggeprosjektet, blir det ingen konkurranse om å levere det mest miljøvennlige bygget.

Denne politikken går ikke bare utover miljøet, den ekskluderer også lokal industri fra å konkurrere om offentlige oppdrag og bremser miljøinnovasjon i lokal byggevareindustri. Det må heller stilles nøytrale krav til miljø, på den måten kan alle materialer delta i en tøff konkurranse om de gode byggeprosjektene. Grønnvasking, begrensning av konkurransen og spekulative miljøregnskap bidrar bare til dårligere beslutninger.

Les hele lederen HER.