Arendalsuka 2022

Faglig, Holdbarhet

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 15. til 19. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen. Dette var tredje gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange viktige fagområder.

Miljødebatt 1

Den første debatten hadde temaet: «Miljøpolitikken må gi norske byggevarebedrifter like muligheter til å konkurrere på miljø». I panelet stilte det 7 ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Fra vår bransje, stilte Helge Runer, adm.dir. i Norsk Stål.

Fra debatten: Miljøpolitikken må gi norske byggevarebedrifter like muligheter til å konkurrere på miljø.

– Hvis vi skal klare å nå klimamålene så må vi ha kompetanse blant politikerne, blant innkjøperne og alle som skal gjøre de gode beslutningene. For å si det med en gang, trevareindustrien er veldig . Jeg kan ikke huske at jeg en eneste gang å ha fått en henvendelse, som ordfører eller leder for et utvalg, fra denne industrien om byggeprosjekter. Vi politikere tenker ofte med hjertet, vel så mye som det som burde vært kompetanse. Jeg tror at vi er nødt til å vri debatten over fra enkeltelementer til klimaavtrykk gjennom hele livsløpet, sa Anne Kristine Linnestad (H) i sin innledning.

Even Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune (Ap) var nestemann ut: – Som ordfører så skulle jeg ønske et enkelt system som kan si noe om: Hvor er det negativt og hvor er det positivt, sånn at vi som politikere kan gjøre våre vurderinger basert på et godt faktagrunnlag. Det er riktig at treindustrien har vært veldig , og i Lindesnes har vi vært veldig tydelig på at vi skal ha tre. Det tror jeg skyldes at vi som politikere er påvirket. Vi som kommune kan faktisk diskriminere. Målet vårt må jo være det mest klimavennlige bygget.

Se hele debatten: KLIKK HER

Miljødebatt 2

Den andre debatten hadde temaet: «En grønnere byggenæring – hvordan få det til?» I panelet stilte det 11 ledende politikere, forskere og næringslivsledere. Fra vår bransje, stilte Hans Erik Pedersen, adm.dir. i SSAB Svensk Stål.

Fra debatten: En grønnere byggenæring – hvordan få det til?

– Å få ned utslippet fra byggenæringa er enormt viktig. Vi må få ned utslippene når materialer produseres. Vi må bli flinkere til å til å vedlikeholde og ta vare på bygg, vi må slutte å rive bygg, vi må ombruke i mye større grad enn det man har gjort tidligere, og så har vi, ikke bare resirkulering, men oppsirkulering og nedsirkulering, det er massevis som skjer på dette feltet. Kjernen i kulturminnemeldingen, er å heve terskelen for når du kan rive bygg utover det som er kulturminnevernet. Da må vi inn og se på Plan- og bygningsloven og de virkemidlene som kommunene har i dag.

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant (Ap), syntes Ola Elvestuen sa mye fornuftig og hadde gode poenger, og fortsatte: – Så er det er et veldig godt utgangspunkt at byggenæringen både kan og vil. Det er til og med slik at byggenæringen selv etterlyser strengere krav og tøffere regelverk som skal få ned utslippene. Og så er det jo sånn at politikken vil den også. Så er vi noen ganger litt uenige, kanskje, om veien til målet, men selve målsettingen om at utslippene innenfor denne næringen må ned er vi enige om.

Se hele debatten: KLIKK HER

Norsk Stålforbund og Betong Norge med felles stand på Torvet. Fra venstre: Thomas Bø (Betong Norge), Kjetil Myhre og Mari Solheim (Norsk Stålforbund), John Erik Reiersen (Betong Norge) og Elin Hansen (Norsk Stålforbund).