Revolusjonerer stålbygging med lasersveising

Sveising

Ved bruk av ny produksjonsmetode, basert på automatisert lasersveising, digitale tvillinger og 3D-modellering, programmeres roboter til å gjennomføre sveising og kvalitetssikring av gjennomførte sveiser. Teknologien gir en raskere, billigere og mer miljøvennlig metode for bygging av bruer. Frønes bru er den første brua som er bygget ved hjelp av denne nye teknologien. På Norsk Ståldag 3. november vil forfatteren presentere erfaringene fra sveising av Frønes bru som tas videre til Ya bru i Tynset.