Arendalsuka 2022

Faglig, Holdbarhet

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 15. til 19. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen. Dette var tredje gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange […]

Hvor ville verden vært uten stål?

Faglig, Holdbarhet

Leder artikkel i nr 2 – 2022 ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund
Stål finnes overalt, i alt fra hvitevarer, radiatorer, maskiner, verktøy, sportsutstyr og sykler – til bygninger, bruer, kjøretøy, havbruksanlegg og oljeplattformer med mere. Stål er dessuten viktig for det grønne skiftet. Det skal bygges jernbane, solcelleanlegg, batterifabrikker og vindmølleparker.

Norsk Stålforbund på Arendalsuka 2021

Holdbarhet

Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen deltok på Arendalsuka fra 16-20. august med felles stand og to miljøseminarer. Det var andre gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange viktige fagområder.

Ombruk i fokus

Holdbarhet, Stål gjør det mulig

I Tullinkvartalet i Oslo sentrum bygges det stort. Kristian August gate (KA) 13 og 15-21 har de siste årene vært store byggeplasser med mye spennende å by på. I januar i år sto KA 15-17 klar med det nye juridiske fakultetet, Domus Juridica, tilhørende Universitetet i Oslo. Vegg i vegg ombygges KA 13, her er fokus for renoveringen ombruk av materialer for å forvandle det gamle kontorbygget til noe nytt og moderne. Kristian August gate 13 er Norges første helskala ombruksbygg.