Norsk Ståldag 2023 – Ingen grunn til «sutring»

Faglig

Norsk Ståldag ble avholdt for 35. gang den 9. november på Grand Hotell i Oslo. Årets viktigste møteplass samlet 240 deltakere. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø og faglig, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en høytidelig prisseremoni med utdeling av Norsk Stålkonstruksjonspris og Norske Arkitektstudenters Stålpris – samt en utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.

– Hvor der er vilje, er der vej

Faglig

Norsk Ståldag ble avholdt for 34. gang den 3. november på Grand Hotell i Oslo. Det var i år 244 deltakere, som er ny rekord. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.

Stålprofilen 2022 til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli

Faglig

Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo.

Studiereise til Mo i Rana

Faglig

Norsk Stålforbund og NFS i samarbeid med Celsa arrangerte en studiereise til Mo i Rana 29 – 30. september. På turen besøkte vi stål- og valseverket til Celsa Armeringsstål, verkstedet til Grotnes Steel og IMTAS Prosjekt. Det var også et faglig seminar med presentasjon av Mo Industripark og Freyr sin nye batterifabrikk, en gigafabrikk som nå bygges i Mo Industripark.

Arendalsuka 2022

Faglig, Holdbarhet

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 15. til 19. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen. Dette var tredje gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange […]

Hvor ville verden vært uten stål?

Faglig, Holdbarhet

Leder artikkel i nr 2 – 2022 ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund
Stål finnes overalt, i alt fra hvitevarer, radiatorer, maskiner, verktøy, sportsutstyr og sykler – til bygninger, bruer, kjøretøy, havbruksanlegg og oljeplattformer med mere. Stål er dessuten viktig for det grønne skiftet. Det skal bygges jernbane, solcelleanlegg, batterifabrikker og vindmølleparker.

Studiereise til Hamar Domkirkeruin

Arkitektur, Faglig

Domkirkeodden på Hamar, med historiske ruiner fra 1100-tallet, er kåret til et av verdens vakreste museer. Vernebygget over ruinene mottok Norsk Stålkonstruksjonspris i 1999, og er en av de første stålkonstruksjonene som er modellert i 3D der avanserte knutepunkter er muliggjort ved bruk av moderne CNC robot-teknologi.

Studiereise til Vesterålen

Arkitektur, Faglig

Den norske Stålgruppen arrangerte en meget interessant studiereise til Vesterålen 15. – 17. september. Stedet var Ringstad Resort i Bø kommune. Her ble det avholdt styremøte og medlemsmøte med faglig seminar og besøk med båt til oppdrettsanlegget Havfarm 1 og til Vernebygget over hurtigrutebåten MS Finnmarken i Stokmarknes, samt et besøk til Alsvåg Plater i Sortland. Det var også et besøk til Nyksund fiskevær og restaurant Ekspedisjonen Vertsbrygge.

Norsk Ståldag 2021

Faglig

Norsk Ståldag ble avholdt for 33. gang den 11. november på Grand Hotell i Oslo. Det var i år 195 deltakere som kom for å høre på presentasjoner innen Økonomi & marked, Miljø, Broer og Bygg. I tillegg var det 23 delatakere via Teams, dvs 218 deltakere til sammen. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også en høytidelig prisseremoni med utdeling av stålpriser.

Uavhengig kontroll til besvær – Del 2

Faglig

(Artikkel kommer i nr. 2) Uavhengig kontroll kan være besværlig. I første del av denne artikkelserien ble unntaksbestemmelsen for uavhengig kontroll i den norske byggesaksforskriften forklart. Denne bestemmelsen svarer på spørsmålet om hvordan kravene i forskriften og i standarden NS-EN 1990 henger sammen. Man skal nemlig gjennomføre og dokumentere uavhengig kontroll i henhold til SAK10 kapittel 14, men med kontrollpunktene for utvidet kontroll i henhold til NS-EN 1990. Spørsmålet gjenstår imidlertid om hvordan disse kontrollpunktene skal utføres i praksis.

Uavhengig kontroll til besvær – Del 1

Faglig

Hva skal kontrolleres i henhold til SAK10 og NS-EN 1990? Uavhengig kontroll kan være besværlig. Dette gjelder for alle parter i byggeprosjekter i Norge; den kontrollerte, den kontrollerende og byggherren. Det kan være ulike grunner til dette, men en viktig faktor er at forskrift og standard bruker ulike begreper og at kravene dermed tolkes på forskjellige måter.

STÅLPROFILEN 2020

Faglig

Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo. Stålprofilen gikk i år til Nils Erik Forsén og Inge Lotsberg. Prisutdelingen foregikk under Ståldagsbanketten, torsdag 29. oktober, på Grand Hotel i Oslo.

Norsk Ståldag 2020

Faglig

Det var lenge usikkert om Norsk Ståldag ville bli avholdt som planlagt pga Koronapandemien. Men med gode smittevernstiltak ble Ståldagen avholdt for 32. gang den 29. oktober på Grand Hotell i Oslo. En del av de påmeldte trakk seg etter det kom nye, strenge smittevernregler, men disse flyttet seg over på Teams. Resultatet ble 100 deltakere, herav rundt 50 ved frammøte og 50 via Teams.