FRA SLAKTERI TIL MUSEUM

Arkitektur, Bærekraft

Sortland kommune og Museum Nord skal bygge GaiaVesterålen-museet av gjenbruksmaterialer og utrangerte containere fra fiskerinæringen. Dette skjer blant annet gjennom et internasjonalt forskningsprosjekt på resirkulering av betong. Museet skal være klimanøytralt i både bygg og drift. Innholdet i museet blir en banebrytende utstilling som forteller om livet i Vesterålen, naturen og havet – i fortid, nåtid, fremtid. I tillegg vil bygget ha et forskningssenter om klima, miljø og bærekraftige lokalsamfunn.

OMBRUK AV SKIP OG OFFSHORE KONSTRUKSJONER

Bærekraft

Nordic Circles bruker stålplater tatt ut fra gamle skip og oljeplattformer til å lage nye byggematerialer. Det krever helt nye prosedyrer for å sertifisere og godkjenne stålet.

To spennende miljødebatter

Bærekraft

Rundt 2 000 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 14. til 18. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge i fellesskap deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen som samlet til sammen 150 deltakere. Dette var 4. gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen viktige fagområder.

Klimagassregnskap for alle

Bærekraft

Byggenæringen står for store klimagassutslipp, som blant annet kommer fra produksjon, transport og bruk av byggevarer. På verdensbasis står byggenæringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge rundt 15 prosent. Store utslippsreduksjoner kan oppnås ved å bygge klimasmart, samt å velge byggevarer med lave klimagassutslipp.

Flere har skaffet seg EPD-generatoren

Bærekraft

Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli i år, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

Ombruk i stålindustrien

Bærekraft

Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og demontering kan bygg og materialer enkelt brukes om igjen. Dersom ombruket økes vesentlig mot hva det er i dag, vil behovet for uttak av naturressurser og ny produksjon reduseres kraftig. Stål er et materiale som er «skapt» for dette.