Nye MUNCH – proppfull av stål

Arkitektur, Konstruksjon
I fjor høst var det offisiell åpning av det 13 etasjer høye museet med 26 000 kunstverk av Edvard Munch. Bygget i seg selv er en omfattende og utfordrende konstruksjon, og stål er en sentral del av konstruksjonen.
Foto: Cato A. Mørk
av Cato A. Mørk, Multiconsult

Det som er spesielt med bygget er at det fullt ut er tilpasset funksjon som museum. Det er en rekke tekniske utfordringer knyttet til klimatisering og andre forhold som er løst på en veldig god måte. Arkitekturen er også en spennende og interessant faktor i dette prosjektet, sier Geir Juterud, konserndirektør i Multiconsult.

Siden 2010 har Multiconsult arbeidet med å realisere nye MUNCH, fra skisse til ferdig bygg. Nybygget er på 58 meter over 13 etasjer, har bærekraftige løsninger og er utformet av arkitektkontoret estudio Herreros og LPO-arkitekter. Museet har 11 utstillings-saler, et bruttoareal på over 26 000 m2, og inneholder også arkiver, konserveringsverk-steder, kontorer, møterom, serveringssteder og butikk.

MUNCH-museet er lokalisert i Bjørvika. Foto: Einar Aslaksen

– Det som har vært spesielt interessant med dette prosjektet er at vi står jo ikke på land, vi står ute i Bjørvika på betongfylte stålpeler ned til nesten 50 m. Og ikke nok med det, vi måtte ta hensyn til konstruksjoner i grunnen, spesielt Operatunnelen men også eksisterende kaikonstruksjoner. Så dette har vært spennen-de faglige utfordringer, sier Svein Nielsen, oppdragsleder for Multiconsult.

Multiconsult har hatt rollen som prosjekterende på ingeniørfag fra skisseprosjektet i 2010 og gjennom hele prosjekterings- og byggefasen, på oppdrag av Oslobygg KF. Selskapet har bidratt med de store fagene geoteknikk, byggeteknikk, VVS og elektro, og vært involvert i brannkonsept, akustikk, bygningsfysikk og logistikk. Selve bygget har hatt strenge krav når det gjelder bærekraft, og noen nøkkelord er lave klimautslipp i bygg- og driftsfase, lavkarbonbetong, resirkulert stål, og lang levetid på konstruksjonen. Bygget har også passivhusstandard.

Råbygget av Munch-museet. Foto: Pål Anders Thomas

Stål sentralt i konstruksjonen
Stål er en viktig del av konstruksjonen i bygget, selv om betongen i glidestøp kanskje har fått mest oppmerksomhet. Både i råbygg og i kaikonstruksjonen langs Akerselven er det spennende stålkonstruksjoner. I løpet av prosjektet leverte Veidekke alene mer enn 1000 tonn konstruksjonsstål i forbindelse med råbygget, og i den innvendige entreprisen ble det også brukt betydelige mengder stål.

Pål Anders Thomas, disiplinleder RIB i Multiconsult.

– Kort fortalt består museet av tre deler. Høybygget består av en betongkonstruksjon i bakkant og dette utgjør den statiske delen. I forkant er det en dynamisk del som er en stålkonstruksjon. Den tredje delen er podium, lavbygget på tre etasjer som også hovedsakelig er bygget i stål, sier Pål Anders Thomas, disiplinleder RIB i Multiconsult.

I utviklingen av bygget ble det lagt vekt på å holde på konsept og utforming fra arkitektene, noe som betød store søylefrie arealer, og at stål ble avgjørende. – I den dynamiske delen ønsket vi å ha så lite søyler som mulig og mest mulig åpent. Alle stålkonstruksjonene i den dynamiske delen er avstivet mot den statiske delen av bygget, forteller Pål Anders Thomas.

Oppsveisede bjelker og fagverk bærer taket og de underliggende dekkene i podiet inn mot søylene i den dynamiske delen. Samtidig er det mye spesialprofiler og lite standardprofiler i prosjektet. I podiumet spenner bjelkene over 20 meter på det meste, og tverrsnitts-høyden er på hele 900 mm. I kontrast til de store bjelkedimensjonene er søylene slanke.

Fra toppen av Munch-museet får man en fin utsikt over Oslo by. Foto: Einar Aslaksen

– Også i restauranten som vender mot fjorden øverst har stål vært avgjørende, for-teller Pål Anders Thomas. Det har muliggjort et slankt bæresystem, som går i ett med sprossene i vindusfasaden. – Det har vært en kjempemoro prosess sammen med arkitektene og andre aktører, og vi sitter igjen med et felles godt prosjekt, sier oppdragsleder Svein Nielsen i Multiconsult.

Byggherre: Oslobygg KF
Arkitekt: Arkitektkontoret estudio Herreros og LPO-arkitekter.
Rådgivere: Multiconsult – med under-rådgiverne Brekke & Strand, Civitas, Bollinger + Grohmann
Entreprenører: Veidekke, SGS og HENT
Stål til råbygg: Promostal (Polen)
Stål, innvendige arbeider: SIAS

Les Stålbygg nr 1 – 2022, KLIKK HER