Klimagassregnskap for alle

Bærekraft

Byggenæringen står for store klimagassutslipp, som blant annet kommer fra produksjon, transport og bruk av byggevarer. På verdensbasis står byggenæringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge rundt 15 prosent. Store utslippsreduksjoner kan oppnås ved å bygge klimasmart, samt å velge byggevarer med lave klimagassutslipp.

Flere har skaffet seg EPD-generatoren

Bærekraft

Nye forskriftskrav, gjeldende fra 1. juli i år, har ført til økt interesse for EPD-generatoren. Flere etterspør nå miljødeklarasjoner (EPDer) for stålprodukter etter at regjeringen vedtok endringer i energi-, klima- og miljøkravene i byggteknisk forskrift. Det er spesielt kravet om klimagassregnskap for boligblokker og yrkesbygg som har utløst etterspørselen.

Salmon Eye – bærekraftig arkitektur & konstruksjon

Arkitektur

I høst blev Salmon Eye, et senter for bærekraftige ideer, løsninger og innovasjoner for fremtidens matproduksjon, officielt indviet i Hardangerfjorden. En flydende, dobbeltkurvet pavillon udformet som et sølvglinsende lakseøje. Ellipseformen er spektakulær og udfordrende, og stål går igen i overflade og konstruktion.

Ombruk i stålindustrien

Bærekraft

Ved å konstruere med hensyn på effektiv montering og demontering kan bygg og materialer enkelt brukes om igjen. Dersom ombruket økes vesentlig mot hva det er i dag, vil behovet for uttak av naturressurser og ny produksjon reduseres kraftig. Stål er et materiale som er «skapt» for dette.

– Hvor der er vilje, er der vej

Faglig

Norsk Ståldag ble avholdt for 34. gang den 3. november på Grand Hotell i Oslo. Det var i år 244 deltakere, som er ny rekord. Hovedtemaene var økonomi & marked, miljø, broer og bygg. I tilknytning til konferansen var det en utstilling der ledende firmaer presenterte sine produkter og tjenester. Det var også utdeling av hedersprisen Stålprofilen under banketten.

Stålprofilen 2022 til Per Olaf Ellinger og Tom Grønli

Faglig

Stålprofilen er den norske stålbyggebransjens hederspris, og deles ut årlig av Norsk Stålforbund og Norsk Forening for Stålkonstruksjoner. Stålprofilen gis til personer som har gjort en spesiell og fremtredende innsats for stålbyggingens utvikling i Norge, på land eller til vanns. Utmerkelsen symboliseres ved et emaljert jakkemerke i sølv og gull, håndlaget ved OPRO i Oslo.

Studiereise til Mo i Rana

Faglig

Norsk Stålforbund og NFS i samarbeid med Celsa arrangerte en studiereise til Mo i Rana 29 – 30. september. På turen besøkte vi stål- og valseverket til Celsa Armeringsstål, verkstedet til Grotnes Steel og IMTAS Prosjekt. Det var også et faglig seminar med presentasjon av Mo Industripark og Freyr sin nye batterifabrikk, en gigafabrikk som nå bygges i Mo Industripark.

Quadrum – mer enn et formspråk

Arkitektur, Konstruksjon

I innkjøringen til Kristiansand sentrum skyter den nye E-bygningen ut med sin ikoniske form. Bygget er det første av totalt fem bygg som skal transformere trekanttomten til det nye urbane sentrumsområdet Quadrum.

Dimensjonering av bjelker med varierende steghøyde

Forskning og utvikling

Denne artikkelen tar for seg temaet i en masteroppgave ved NTNU. Av og til må ingeniøren kunne regne kapasitet til bjelker som har varierende tverrsnittshøyde, eksempelvis oppsveiste I-bjelker der stegplaten har lineært varierende høyde (Figur 1). Slike bjelkeutførelser kan være valgt for å oppnå større tverrsnittshøyde og bøyekapasitet i kritisk snitt i en bjelke, større tverrsnitt inn mot hjørner i stålrammer, eller for å etablere takfall langs en takbjelke.

Prefab stål – må alle bestanddeler være CE-merket?

Materialer i fokus

En prefabrikkert stålkonstruksjon skal utføres etter NS-EN 1090-2 og dokumenteres med ytelseserklæring og CE-merking etter NS-EN 1090-1. Men gjelder kravet til CE-merking også for alle bestanddeler som inngår i konstruksjonen? Er det med andre ord krav til at kun produkter etter harmoniserte europeiske spesifikasjoner kan inngå?

1915 Çanakkale broen – design og bygging av verdens største hengebro

Konstruksjon, Stålbruer

Stål er en helt essentiel komponent når verdens største hængebro skal bygges. Broens overbygning skal optimeres og være let, men samtidig tilstrækkelig stiv til at sikre den aerodynamiske stabilitet, hvorfor stål anvendes til broens dækkonstruktion. Yderligere er byggetiden en vigtig faktor og for 1915 Çanakkale broen er det valgt at bygge tårnene i stål, da det reducerer byggetiden i forhold til f.eks. at støbe tårnene i beton.

N400 og krav til utførelse av stålarbeider for bruer i Norge

Stålbruer, Utførelse

Tidligere var Statens vegvesen eier og dermed byggherre for alle bruer på riks- og fylkesvegnettet. Statens vegvesens håndbøker var da gjeldende, både for prosjektering, Håndbok N400 Bruprosjektering, [1], og for den tekniske beskrivelsen i byggekontraktene, Håndbok R762 Prosesskode 2, [2].

Revolusjonerer stålbygging med lasersveising

Sveising

Ved bruk av ny produksjonsmetode, basert på automatisert lasersveising, digitale tvillinger og 3D-modellering, programmeres roboter til å gjennomføre sveising og kvalitetssikring av gjennomførte sveiser. Teknologien gir en raskere, billigere og mer miljøvennlig metode for bygging av bruer. Frønes bru er den første brua som er bygget ved hjelp av denne nye teknologien. På Norsk Ståldag 3. november vil forfatteren presentere erfaringene fra sveising av Frønes bru som tas videre til Ya bru i Tynset.

Arendalsuka 2022

Faglig, Holdbarhet

Rundt 1700 arrangementer og 200 stands fylte Arendal sentrum fra 15. til 19. august. Norsk Stålforbund og Betong Norge, i fellesskap, deltok med stand og to miljødebatter på Clarion Hotel Tyholmen. Dette var tredje gang Stålforbundet deltok på Arendalsuka, som er en årlig møteplass der politiske partier, organisasjoner og næringsliv møtes til debatter innen mange […]

Hvor ville verden vært uten stål?

Faglig, Holdbarhet

Leder artikkel i nr 2 – 2022 ved Kjetil Myhre, Norsk Stålforbund
Stål finnes overalt, i alt fra hvitevarer, radiatorer, maskiner, verktøy, sportsutstyr og sykler – til bygninger, bruer, kjøretøy, havbruksanlegg og oljeplattformer med mere. Stål er dessuten viktig for det grønne skiftet. Det skal bygges jernbane, solcelleanlegg, batterifabrikker og vindmølleparker.

Nye MUNCH – proppfull av stål

Arkitektur, Konstruksjon

I fjor høst var det offisiell åpning av det 13 etasjer høye museet med 26 000 kunstverk av Edvard Munch. Bygget i seg selv er en omfattende og utfordrende konstruksjon, og stål er en sentral del av konstruksjonen.

Økern Portal

Arkitektur, Konstruksjon

Det nye næringsbygget Økern Portal ligger i Lørenfaret 1 i overgangen mellom bydelene Løren og Økern. Prosjektet består av et stort, hestesko-formet portalbygg med Nord-Europas største takparkanlegg, samt et hotell, parkeringshus og varemottak.

IPOA – Norges største stålentreprenør

Stålentreprenør

IPOA AS har på kort tid etablert seg som den største leverandøren av stålbygg i Norge. Selskapet, som har blitt kåret til Gassellebedrift av DN hele 5 år på rad,
har på 10 år gått fra null til 250 millioner kroner i omsetning.